Bulharsko - horopis

Hory: Rila, Pirin, Stará Planina (Balkán), Rodopy, Vitoša

Bulharsko je hornatá země se střední nadmořskou výškou 470 m. Osou Bulharska je Stará planina (Balkán), jejíž hřeben postupuje rovnoběžníkovým směrem v délce zhruba 550 km od řeky Timok k Černému moři, dosahuje vrchem Botev výšky 2376 m a dělí zemi na dvě zhruba stejné poloviny. Na jih od Staré planiny leží nižší horské pásmo Sredna hora. Je většinou porostlé bukovými lesy a je dosti osídlené, nejvyšší vrch Bogdan měří 1604 m. Na západě země se nad Sofií tyčí do výšky 2290 m masív Vitoša, oblíbená oblast odpočinku a zimních sportů obyvatel hlavního města. Z několika horských hřebenů při jugoslávské hranici nejvýše vystupuje hora Ruen (2252 m). Na samém jihovýchodě země leží dubovými lesy pokryté vrchy Strandža (Gradište 710 m). V jižní části Bulharska se rozkládá Rilsko-rodopský masív. Jeho nejvyšší částí (zároveň i na Balkánském poloostrově a v jihovýchodní Evropě) je pohoří Rila (Musala 2925 m), jižněji je Pirin (Vichren 2914 m) a východněji se zdvihají rozlehlé Rodopy (Goljam Perelik 2191 m). Sever země vyplňuje Podunajská nížina, na východě ne ni navazuje Dobružská plošina a v údolí řeky Marici se rozprostírá Hornothrácká nížina.
Našimi turisty jsou nejvíce vyhledávaná pohoří Rila a Pirin, obě mají vysokohorský chrakter a jsou zde terény vhodné pro horolezce.

Zpět: Rumunsko a Bulharsko - seznam CK